ok

Tin tức nổi bật

HỒ SƠ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang (Long Giang E&C) được thành lập từ hai công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại thị trường TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là Công ty CP Long Giang Hà Nội và Công ty CP Long Giang Sài Gòn.

Long Giang E&C hoạt động theo định hướng của một tổng thầu thiết kế và thi công (Design and Build – D&B) trên nền tảng Công ty đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng từ nhiều năm trước.

Tải Profile

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Một trong những mục tiêu chính trong hoạt động của Long Giang E&C đó là xây dựng một môi trường chuyên nghiệp trong đó mọi thành viên có điều kiện phát huy hết khả năng của mình và có cơ hội thăng tiến trong công việc, đồng thời được sống và làm việc trong một môi trường nhân văn. Với mục tiêu đó Long Giang E&C luôn cố gắng xây dựng và hoàn thiện những cơ chế, chính sách để phát huy tối đa giá trị con người, xây dựng những tiêu chuẩn văn hóa định hướng mọi thành viên có những hành vi, ứng xử đẹp nhằm đưa giá trị “nhân văn” của Công ty nhân rộng ra cộng đồng, xã hội.

Xem thêm