Tháng Bảy 2019

Quảng Bình 2019 7
10/07/2019
Chuyến du lịch nghỉ mát 4 ngày 3 đêm tại Quảng Bình (từ 4/7/2019 đến 7/7/2019) đã để lại trong hơn 200 CBNV Long Giang E&C và CBNV các công ty trong nhóm Long Giang... Xem thêm