Tháng Chín 2019

13/09/2019
Nhằm phát huy tình thần “Lá lành đùm lá rách – Thương người như thể thương thân”, ngày 10–9-2019, đoàn từ thiện của Long Giang E&C cùng các thành viên trong nhóm Công ty Long Giang do... Xem thêm