Tháng Mười 2019

18/10/2019
Trên nền tảng tăng trưởng tốt của năm 2018, với những mục tiêu lớn cùng tinh thần quyết tâm cao, trong 9 tháng đầu năm 2019, Long Giang E&C cùng các thành viên trong nhóm... Xem thêm