Tháng Mười Hai 2020

22/12/2020
Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý hợp đồng dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ nhân viên phía Bắc được Long Giang E&C tổ chức lần lượt... Xem thêm