Tầm nhìn

Xây dựng Long Giang E&C trở thành một trong những doanh nghiệp tổng thầu xây dựng có uy tín hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

 • Xây dựng các công trình mang tính nhân văn; hướng đến con người, vì con người
 • Tạo lập cộng đồng nhân văn
 • Đóng góp một phần để xây dựng xã hội nhân văn

Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng sản phẩm là niềm tự hào của Long Giang E&C
 • Sự hài lòng của khách hàng là lợi nhuận của Long Giang E&C
 • Long Giang E&C là ngôi nhà chung của mọi cán bộ nhân viên công ty
 • Văn hóa doanh nghiệp Long Giang E&C là bản sắc của công ty
 • Đóng góp xã hội là trách nhiệm của Long Giang E&C

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp

Các dự án tiêu biểu đã triển khai

Lĩnh vực và địa bàn hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

 • Tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp.
 • Kinh doanh vật liệu, thiết bị xây dựng
 • Cho thuê thiết bị xây dựng
 • Đầu tư và kinh doanh Bất động sản
 • Các dự án đã và đang triển khai
 • Các dự án dự kiến triển khai

Quá trình hình thành và phát triển

Sơ đồ tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng Quản trị

Ông lê hà giang
Chủ tịch HĐQT

Ông NGUYỄN PHAN
Thành viên HĐQT

Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Thành viên HĐQT

Bà Lưu Thị Thanh Nga
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG
Thành viên HĐQT

Ban Giám đốc

Ông NGUYỄN PHAN
Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN HUY DÂN
Phó Tổng Giám đốc

Bà Lưu Thị Thanh Nga
Phó Tổng Giám đốc

Bà TRẦN MINH GIANG
Kế toán trưởng