Long Giang E&C tuyên dương CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 04/2022

Long Giang E&C xin được gửi lời chúc mừng đến CBNV đã có nhiều cố gắng và mang lại những kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào những mục tiêu chung của nhóm Công ty trong kỳ đánh giá cán bộ tháng 04/2022:

  1. Chị: Trần Minh Giang – Kế toán trưởng, Long Giang E&C

Cảm ơn sự nỗ lực và đóng góp có hiệu quả của Chị cho sự phát triển chung của nhóm Công ty.
Một lần nữa, xin được chúc mừng Chị!
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *