Tin từ Long Giang E&C

Xem tất cả

29/01/2021
Ðây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2021 của Long Giang E&C.   Ngày 27.01.2021, tại VP 173 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty CP Kỹ thuật và... Xem thêm

Tin trên báo chí

Xem tất cả

Đoạn phim quảng cáo

Xem tất cả

31/12/2019
230 lượt xem
Rivera Park Hà Nội là một trong những dự án Long Giang E&C tham gia xây dựng với tư cách nhà thầu chính. Công trình được Bộ Xây dựng công nhận là một trong những... Xem thêm